Rady při úmrtí Vašeho nejbližšího

V případě úmrtí doma:
 • kontaktujte lékaře či záchrannou službu na lince 155 nebo 112
 • lékař provede ohledání zesnulého a vystaví List o prohlídce
 • kontaktujte Vámi vybranou pohřební službu, která zajistí převoz zesnulého

V případě úmrtí ve zdravotnickém zařízení:
 • kontaktujte Vámi vybranou pohřební službu, o vše se postará a podá Vám veškeré informace
 • nezapomeňte, že i když odvezla Vašeho nejbližšího jiná pohřební služba, nemusíte sjednávat služby u ní, ale můžete jít k Vámi zvolené

Sjednání rozloučení:
 • navštivte jednu z našich poboček
 • samozřejmostí je i to, že přijedeme k Vám a vše zařídíme
 • dovezeme a odvezeme Vás v rámci Pardubického kraje na hlavní pobočku, kde vše domluvíme

K objednání rozloučení vezměte s sebou:

 • Občanský průkaz zesnulého
 • Oddací list zesnulého nebo jeho rodný či křestní list (může být nahrazen rodným listem syna nebo dcery)
 • Občanský průkaz objednavatele
 • Zálohu na objednané služby


Nároky pozůstalých:


Objednavatel pohřbu má nárok na:
 • den volna na vyřízení pohřbu (omluvenky obdržíte při objednávce pohřbu)
 • den volna na účast na pohřbu (omluvenky obdržíte při objednávce pohřbu)
 • 5 000 Kč pohřebného na základě posouzení sociálního úřadu v místě svého trvalého bydliště, pouze v případě úmrtí nezaopatřeného dítěte či rodičů nezaopatřeného dítěte

K žádosti o vdovský (vdovecký) důchod je třeba předložit tyto doklady:

 • úmrtní list
 • oddací list
 • občanský průkaz žadatele (žadatelky) - přepsaný na vdovec (vdova) nebo doklad o vystavování nového občanského průkazu
 • případně výměry důchodu obou manželů
 • plná moc (v případě vyřizování žádosti jinou osobou
 • pokud je uplatňována zároveň žádost o sirotčí důchod musí být doloženy rodné listy dětí, případně doklady o přípravě dětí na budoucí povolání.