Pohřební služby Pardubice, Přelouč

Zajišťujeme pro Vás

 • Převozy zesnulých v rámci republiky i v zahraničí.
 • NONSTOP telefon: +420 731 441 713 nebo +420 731 441 716
 • Široký výběr rakví v dostupných cenách
 • Smuteční obřad v krematoriu
 • Pohřeb do země
 • Smuteční oznámení ihned při sjednávání
 • Církevní obřady
 • Civilního řečníka na obřady a pohřby
 • Vyřízení úmrtního listu
 • Thanatopraxi (konzervace zesnulého)
 • Květinovou výzdobu - doprava na místo
 • Možnost sepsání objednávky doma (pro pozůstalé se sníženou pohyblivostí)
 • Doprava smutečních hostů
 • Bezplatné zprostředkování kamenických prací
 • Zařídíme smuteční hostinu ve Vámi vybrané restauraci
 • Prodej ozdobných uren a dalšího smutečního zboží
 • Bezplatné poradenství ve všech otázkách týkajících se posledního rozloučení
 • Sběrna fotokeramiky
 • Rozloučení v malé obřadní síni PIETA®
 • Možnost presentace fotografií ze života zesnulého na velkoplošné obrazovce

K objednání kremace nebo pohřbu vezměte s sebou:
 • Občanský průkaz zesnulého
 • Oddací list zesnulého nebo jeho rodný či křestní list (může být nahrazen rodným listem syna nebo dcery)
 • Občanský průkaz objednavatele
 • Zálohu na objednané služby

Pohřebné:

Pohřebné je sociální dávkou ve výši 5 000 Kč, přičemž náleží osobě, která vypravila pohřeb:
 • nezaopatřenému dítěti
 • osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

Poznámka:


Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Žádost o pohřebné vyřídíte na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, úmrtní list a doklad o zaplacení pohřbu.